Yazarlar

AR Maliyyə Nazirliyi yanında Maliyyə Elm-Tədris Mərkəzi. Bakı, 2013