“Beynəlxalq iqtisadi təşkilatlar”. Ali məktəblər üçün dərslik.