«Regionların sosial-iqtisadi inkişafının tənzimlənməsi». Dərslik