«Davamlı insan inkişafının əsasları». Ali məktəblər üçün dərs vəsaiti