«Davamlı insan inkişafı». Ali məktəblər üçün proqram və kursun qısa məzmunu