«Azərbaycanda turizm bazarının formalaşması və idarə olunmasının regional xüsusiyyətləri». Monoqrafiya