«İnsan resurslarının idarə edilməsi və sosial inkişafı». Monoqrafiya