Yazarlar

Elmi red.:C.Abdullayev,T.Hüseynoglu,V.Sultanlı, kitabları