Yazarlar

Söhrab Z. İsayev, Səbuhi M. Tanrıverdiyev., kitabları