Yazarlar

Məmmədli O., Xurşudov Ş., İsmayılov F., İbrahimova R., Turabova G., kitabları