Yazarlar

Tərçümə etdi: Gülşən A. Səfərli. Redaktor: Zəka A. Mirzəyev, kitabları